Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: May mặc
 • SL phòng vấn: 10 Nữ
 • Ngày PV: 30-04-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Kiểm tra hộp đựng chíp bán dẫn
 • SL phòng vấn: 15 Nữ
 • Ngày PV: 24-04-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến xúc xích, thịt nguội
 • SL phòng vấn: 38 Nữ
 • Ngày PV: 05-04-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 20 Nữ
 • Ngày PV: 27-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 08 Nữ
 • Ngày PV: 22-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thịt gà
 • SL phòng vấn: 08 Nữ
 • Ngày PV: 22-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thịt gà
 • SL phòng vấn: 08 Nữ + 06 Nam
 • Ngày PV: 21-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 20 Nữ
 • Ngày PV: 19-03-2024
Chi tiết đơn hàng