Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Tokutei – Xây dựng (lắp đặt đường ống)
 • SL phòng vấn: 150 Nam
 • Ngày PV: 30-10-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Kỹ sư cơ khí
 • SL phòng vấn: 01 Nam
 • Ngày PV: 30-10-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Nghề dùng các thiết bị trong xây dựng (Đào xới)
 • SL phòng vấn: 09 Nam
 • Ngày PV: 15-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Hàn bán tự động
 • SL phòng vấn: 09 Nam
 • Ngày PV: 09-10-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Lắp cốp pha panen
 • SL phòng vấn: 05 Nam
 • Ngày PV: 27-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Khoan giếng
 • SL phòng vấn: 02 Nam
 • Ngày PV: 22-08-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc vành xe hơi
 • SL phòng vấn: 09 Nam
 • Ngày PV: 07-08-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc vành xe hơi
 • SL phòng vấn: 02 Nam
 • Ngày PV: 06-07-2023
Chi tiết đơn hàng