Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Chế biến thịt gà
 • SL phòng vấn: 08 Nữ + 06 Nam
 • Ngày PV: 21-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đóng gói công nghiệp
 • SL phòng vấn: 30 Nam
 • Ngày PV: 27-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Gia công lắp đặt đường ống xây dựng, đường ống thực phẩm
 • SL phòng vấn: 05 Nam
 • Ngày PV: 25-01-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Làm thép kết cấu
 • SL phòng vấn: 03 Nam
 • Ngày PV: 25-01-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Nông nghiệp cấy giống
 • SL phòng vấn: 03 Nam
 • Ngày PV: 25-12-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Cấp liệu bê tông bằng áp lực
 • SL phòng vấn: 02 Nam
 • Ngày PV: 19-12-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Gia công tinh
 • SL phòng vấn: 03 Nam
 • Ngày PV: 08-12-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: In offset
 • SL phòng vấn: 03 Nam
 • Ngày PV: 05-12-2023
Chi tiết đơn hàng