Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Đúc chất dẻo có cốt
 • SL phòng vấn: 01 Nam + 01 Nữ (cặp vợ chồng)
 • Ngày PV: 19-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc chất dẻo có cốt
 • SL phòng vấn: 03 Nam, 03 Nữ
 • Ngày PV: 18-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 09 Nam, 09 Nữ
 • Ngày PV: 23-08-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 09 Nam, 09 Nữ
 • Ngày PV: 20-06-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 06 Nam, 03 Nữ
 • Ngày PV: 16-06-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Tokutei Ginou – Chế biến thực phẩm
 • SL phòng vấn: 40 Nam, Nữ
 • Ngày PV: 30-05-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Kiểm tra và lắp ráp các thiết bị ô tô
 • SL phòng vấn: 06 Nam, Nữ
 • Ngày PV: 12-05-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Vệ sinh tòa nhà
 • SL phòng vấn: 02 Nam, 08 Nữ
 • Ngày PV: 14-03-2023
Chi tiết đơn hàng