Tuyển dụng thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

 • Ngành: Chế biến thịt gà
 • SL phòng vấn: 08 Nữ + 06 Nam
 • Ngày PV: 21-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Dập kim loại
 • SL phòng vấn: 15 Nữ + 8 Nam
 • Ngày PV: 18-03-2024
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đóng gói công nghiệp
 • SL phòng vấn: 09 Nam, 12 Nữ
 • Ngày PV: 27-11-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc chất dẻo có cốt
 • SL phòng vấn: 01 Nam + 01 Nữ (cặp vợ chồng)
 • Ngày PV: 19-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Đúc chất dẻo có cốt
 • SL phòng vấn: 03 Nam, 03 Nữ
 • Ngày PV: 18-09-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Ép kim loại
 • SL phòng vấn: 09 Nam, 09 Nữ
 • Ngày PV: 23-08-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thủy sản không gia nhiệt
 • SL phòng vấn: 09 Nam, 09 Nữ
 • Ngày PV: 20-06-2023
Chi tiết đơn hàng
 • Ngành: Chế biến thức ăn sẵn
 • SL phòng vấn: 06 Nam, 03 Nữ
 • Ngày PV: 16-06-2023
Chi tiết đơn hàng